Vážený redaktore,

Píšu ohledně článku „Nový překlad Země ve vesmíru“ na stránce 192 vydání vašeho časopisu z dubna 1998. Ať se má již cokoli podle názoru Dr. Chadwicka [překládat] současnou terminologií, je dobré poznamenat, že se nejedná o knihu o astronomii, ale o knihu Pánova Slova v Jeho druhém příchodu, a jako taková pojednává o Pánu, Jeho království a našem znovuzrození. V tomto ohledu spočívají všechny formy zjevení na terminologii té doby, ve které byly napsány.

Co se týče díla Země ve vesmíru, je třeba se pouze podívat na pořadí, v němž jsou jednotlivá témata prezentována, abychom tak mohli spatřit jejich význam ve vztahu k našemu znovuzrození. „Zeměmi“ se označují církve Pánova království, které musí být vytvořeny v nás. Každá církev je dobrem a její pravdou neboli pohnutkou a její myšlenkou. „Vesmír“ znamená způsob, jakým Pán tyto církve v nás spojuje do jednoho celku. Dále poznamenejme, že „deset“ znamená všechny pozůstatky dobra a pravdy. Proto se pět zemí nebo planet vztahuje na pozůstatky v našem vnějším já, zatímco pět zemí hvězdného nebe odkazuje na pozůstatky v našem vnitřním já.

V této fázi se zastavme, abychom si položili otázku: „Viděl Swedenborg duchy oněch planet, které byly od doby, kdy byla tato kniha napsána, objeveny?“

Pokud jde o mne, odpověď je jednoduchá: co bylo tehdy známo, sloužilo jako základna, schrána a podpora duchovního a nebeského smyslu.

Mezi dvěma soubory pěti [kapitol] si povšimněme tématu „Měsíc“ a „Důvody, proč Pán chtěl být zrozen na naší Zemi, a na žádné jiné.“ Měsíc označuje víru, která je tvořena pravdou vnějšího já a činnou láskou neboli dobrem vnitřního já, tedy spojením vnějšího já a vnitřního já. Pokud jde o „naši Zemi“, ta označuje konečný stupeň mysli, ten nejhrubší, tedy místo, kde se vše ukončuje, a nikoli – jak je to občas interpretováno – jako něco ošklivého!

Sestup Pána do konečné úrovně, kde přebývají znalosti pravdy, se stává prostředkem, kterým můžeme k Němu vzestupovat, což vede k našemu spojení s Ním, jenž je První a Poslední.

Rev. Norman E. Riley

Norden, Rochdale, Anglie

Převzato ze SwedenborgStudy.com

Komentáře (1)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *