Zde si můžete bezplatně stáhnout publikace, které mají vztah k učení E. Swedenborga.

Jedná se zejména o starší spisy, ať již vydané v první polovině minulého století nebo nikdy nepublikované….

Přejeme inspirativní čtení!

 

Náboženská filozofie nového křesťanství. Stručné shrnutí principů a myšlenek Swedenborgova díla, které sestavil a vydal Jar. Im. Janeček. Praha 1913.

Stručný výklad učení Nové církve, E. Swedenborg, Praha 1930 nákl. Jar. Im. Janečka

Desatero přikázání, výňatky ze spisů E. Swedenborga, Praha 1932, nákl. Jar. Im. Janečka

Poslední soud a ztroskotaná Babylonie, E. Swedenborg, 1921, Swedenborské nakladatelství Jar. Im. Janeček

Církve od počátku až po dnešní dobu a druhý příchod Páně, výňatky ze spisů E. Swedenborga, Praha 1930 nákl. Jar. Im. Janečka

Země ve vesmíru, E. Swedenborg, Praha 1927, nákl. Jar. Im. Janečka

Praktické náboženství, Václav Janovský, napsáno strojopisně v roce 1947, 54 stran, nepublikováno