foto

MYSTIK, VĚDEC A REFORMÁTOR

Emanuel Swedenborg

Švédský mystik, vědec, náboženský reformátor a autor přibližně třiceti teologických spisů, které jsou unikátní tím, že spojují náboženskou a mystickou zkušenost s rozumem a racionalitou. Náboženství, které je předmětem jeho knih, o sobě netvrdí, že je jedinou možnou cestou k Bohu, ale obsahuje mnoho jedinečných myšlenek a perspektiv týkajících se Boha, Písma a člověka.

Swedenborg se za svého života nesnažil zakládat novou církevní organizaci a nehledal pocty či následovníky. Svou práci však považoval za božské zjevení, které se stane počátkem rozvoje nové duchovní éry a návratu křesťanství ke svému pravému středu. Tímto středem je uznání, že Bůh je Ježíš Kristus, projev neviditelného Božství tak jako naše mysl a tělo jsou projevem neviditelné duše, a že nebe nedosáhneme pouhou vírou, ale dobrým životem.

Výroky osobností

Pro mě je Swedenborgova literatura vysvětlením života – jeho významu a účelu, které uspokojuje něco v nás, co již víme a k čemu se můžeme obrátit pouze pravdou.

Amelita Galli-Curci

italská sopranistka

Velký švédský věštec, Emanuel Swedenborg, vyslovil některá tvrzení, která stála u zrodu našich nových znalostí o nadpřirozených záležitostech.

Když první paprsky vycházejícího slunce duchovního poznání dopadly na zem, osvětlily tu největší a nejvyšší lidskou mysl předtím, než vylily svůj svit i na menší postavy. Tímto vrcholem lidské mentality byl onen velký náboženský reformátor a jasnovidec.

Arthur Conan Doyle

britský spisovatel

Obdivuji Swedenborga jako velkého vědce a zároveň velkého mystika. Jeho život a práce mě vždy velmi zajímaly a přečetl jsem sedm objemných knih jeho spisů, když jsem byl studentem medicíny.

Carl Jung

švýcarský psycholog a psychoanalytik

Nechte mě vysvětlit, proč si Swedenborg zasluhuje zkoumání. Je skutečností, že největší poetové a spisovatelé si od něj volně vypůjčovali. Seznam je dlouhý: nejdříve Blake jako jeho přímý duchovní následovník; potom Goethe, horlivý čtenář Swedenborga (stejně jako Kant); za nimi následují Poe, Baudelaire, Balzac, Mickiewicz, Slowacki, Emerson, Dostojevskij… V historii rebelie člověka proti Bohu a řádu přírody stojí Swedenborg jako lékař, který chtěl rozbít pečeť na svatých knihách, a tak učinit rebelii nepotřebnou.

Czeslaw Milosz

polský básník a prozaik

Pro vás, lidi ze západu, to je Swedenborg, kdo je vaším Buddhou, koho byste měli číst a následovat!

D.T.Suzuki

učenec Zen-Budhismu

Jsem Emanuelu Swedenborgovi hluboce vděčna za to, že mi poskytnul bohatší interpretaci Bible, hlubší porozumění křesťanství a vzácný smysl pro božskou přítomnost ve světě. Swedenborgovo poselství vneslo barvu, skutečnost a jednotu do mých myšlenek o příštím životě; povzneslo mé myšlenky o lásce, pravdě a užitečnosti; je mým největším povzbuzením k překonání mých vlastních omezení.

Dr. Helen Keller

slepá a hluchá americká autorka a přednášející

Ve světě, ve kterém se hlas svědomí často zdá tichý a nevýznamný, vyvstává potřeba duchovního vedení, jehož byl Swedenborg obzvláštním příkladem.

Franklin Roosevelt

32. president U.S.A.

Emanuel Swedenborg měl nejzdravější a nejširší intelekt, jaký jeho doba poznala.

Henry James, Sr.

americký filozof

Swedenborgova teologie je vznešená. (…) On jediný umožňuje člověku dotknout se Boha. Vrátil jsem se ke Swedenborgovi po rozsáhlém studiu všech náboženství. (…) Swedenborg nepochybně shrnuje všechna náboženství – nebo spíše jedno náboženství – lidstva.

Honoré de Balzac

francouzský spisovatel

Veškeré mé učení je postaveno na Hahnemannovi a Swedenborgovi; jejich učení si perfektně odpovídají.

James Tyler Kent

lékař a proponent moderní homeopatické teorie a praxe

Tak jako každý i já tíhnu k tomu, věřit ve svět za hranicemi viditelna, a mám dostatek poetických sklonů a hnací síly k životu, že i mé vlastní omezené já se rozpíná, aby zakoušelo Swedenborgův duchovní svět.

Johann Wolfgang Goethe

německý básník a dramatik

Nikdo nepřijal život plněji, nikdo jej nezkoumal s větší vášní, s takovou intelektuální láskou, s takovou netrpělivostí se o něm dozvědět víc.

Jorge Luis Borges

jihoamerický básník a prozaik

Lidé, kteří mají zážitky z blízkosti smrti, nahlížejí dveřmi vedoucími do života po životě, Swedenborg však prozkoumal celý dům.

Kenneth Ring

zakladatel Mezinárodní asociace pro studium zážitků
Nejpozoruhodnější krok v historii náboženství nové doby byl učiněn Swedenborgovým géniem.

Ralph Waldo Emerson

americký filozof
Shoda toho, co Swedenborg píše o některých svých duchovních zkušenostech, s tím, o čem vyprávějí lidé vracející z místa, kam byli voláni, je úžasná.

Raymond Moody

autor Života po životě
Swedenborgovy vize (…) jsou zřídlem toho nejvyššího.

William Blake

anglický básník a malíř

Výběr článků

VLIV DUCHOVNÍHO SVĚTA NA ČLOVĚKA

Ian A. Arnold

Právě v této době můžeme pozorovat ve Spojených státech, v Británii a také v mé zemi, v Austrálii, výraznou vlnu zájmu o anděly. Možná dorazí i sem do České republiky, nebo se tak už stalo...

Číst

VELIKONOČNÍ DRAMA

Martin D. Krejza

Všichni více či méně známe velikonoční příběh. Podání jednotlivých evangelií se liší a v některých detailech si i vzájemně protiřečí. Zároveň však je každá jednotlivost nositelkou ...

Číst

EMANUEL SWEDENBORG – PROROK NOVÉHO VĚKU

Martin D. Krejza

Jsou osobnosti lidských dějin, které se těší trvalému zájmu veřejnosti, přestože jejich přínos rozvoji lidstva je přinejmenším sporný, a jsou i tací, kteří stojí zcela mimo cetrum zájmu laiků i oborníků,...

Číst

Poslední příspěvky na blogu

kategorie lásky

Newsletter 1/2020

V tomto dalším čísle prozatím velmi občasného občasníku : -) vám přináším překlad jednoho krátkého zamyšlení nad obsahem slova „láska“...
Číst
Galaxie Andromeda

Země ve vesmíru

V tomto příspěvku přinášíme Swedenborgovo nejkontroverznější dílo nazvané Země ve vesmíru (nebo také Tělesa světová).
Číst

Od Jana Amose Komenského k Emanuelu Swedenborgovi

Motto: Moudrost, v níž je smířené srdce s rozumem, věda s náboženstvím, je snem a nadějí Slovanů již od prvních věrozvěstů Sv. Cyrila a Metoděje.
Číst

Přihlaste se k odběru novinek

Zajímáte se o myšlenky švédského vědce, mystika a teologa Emanuela Swedenborga?

Chcete být informováni?

Zpracovávám pouze ty osobní údaje, které mi sami svěříte a to na základě zásad Ochrany osobních údajů.