V tomto příspěvku přinášíme Swedenborgovo nejkontroverznější dílo nazvané Země ve vesmíru (nebo podle českého překladu Jar. Im. Janečka Tělesa světová).

Otázky, které tento spis vyvolává, nenechávají klidným snad žádného člověka, který se kdy vážněji zabýval Swedenborgovým učením, a zejména je zneklidňující pro ty, kteří považují Swedenborgovy teologické spisy za božsky inspirované. Existuje velká řada různých pohledů a úvah, jak Swedenborgovy popisy obyvatel vesmírných planet a mimozemského života interpretovat a vysvětlit. Pro čtenáře, kteří mohou číst v angličtině, pro inspiraci uvádím odkaz na stránky s poměrně širokou sbírkou publikovaných názorů: http://www.swedenborgstudy.com/articles/life-on-planets/lopndx.htm Věřím, že různorodost těchto názorů může být dobrou inspirací k vlastním úvahám přemýšlivých čtenářů.

Na tomto blogu chceme postupně některé ze zajímavých pohledů na tuto problematiku publikovat. Jako první přinášíme příspěvek zesnulého Rev. Alfreda Actona II, který mimo jiné přináší sbírku deseti různých pohledů / teorií snažících se spis Země ve vesmíru vysvětlit. Jeho vlastní postoj lze vyjádřit frází „počkat a vidět“ a zdůrazňuje především pokoru, se kterou bychom měli k této problematice přistupovat. Postoj Rev. Actona zastupuje ty stoupence Swedenborgových teologických spisů, kteří věří v jejich pravdivost jako celku. Jejich pozice by se obecně mohla shrnout do této úvahy: Jelikož učení o mimozemském životě je součástí božského zjevení, znamená to, že zdánlivé rozpory jsou důsledkem našeho omezeného porozumění tomuto zjevení, chyb našeho chápání a interpretace přírodovědného pozorování, anebo obojího.

Následují úvahy zesnulého německého duchovního Friedemanna Horna v překladu Radko Štefana. Ani tyto úvahy samozřejmě nejsou jediným možným vysvětlením Swedenborgova pojednání. Jeho názory by se snad daly shrnout do tvrzení, že je ve Swedenborgových knihách nutné rozlišovat mezi božskými pravdami a jejich „časovým zahalením“, které je důsledkem omezení našich dobově a přírodně podmíněných konceptů a znalostí, jež tedy podléhají chybám naší omezené přírodní mysli. Tento náhled sdílejí ti ze čtenářů E. Swedenborga, kteří jej považují nejenom za zvěstovatele božského zjevení, ale také za učitele, který používal dobově podmíněné znalosti k ilustraci přijatých duchovních principů.

Existuje však i další skupina, která má na věc ještě jiný pohled. Věří, že Swedenborgem zaznamenané myšlenky mají svůj hlubší, „vnitřní smysl“, podobně jako Bible. Jak popisuje i Swedenborg (např. v jednom ze svých pamětihodných příběhů), pravé duchovní ideje mají již ze své podstaty božský zdroj, nekonečně přesahující naše možnosti chápání. Jak postupně „sestupují dolů“, konkretizují se a stávají se stále pochopitelnějšími – postupně se uzpůsobují pro přijetí nejvyššími anděly, nižšími anděly, duchy až námi lidmi. Právě takto jsou interpretovány i myšlenky Swedenborgových spisů. Všechna jeho tvrzení tedy mají svůj vnitřní význam, a to navzdory napohled neplatnému či nelogickému smyslu na nám dostupné úrovni chápání – podobně jako je tomu u rozporů v doslovném smyslu Bible. A stejně jako zapisovatelé biblických příběhů, ani Swedenborg si podle tohoto názoru nemusel být pravého duchovního obsahu vždy vědom.

Jedno pojetí tedy říká, že Swedenborg má i v tomto díle pravdu, pouze ji nedokážeme správně či jednoznačně interpretovat; jiné, že se v některých přírodovědných otázkách jednoduše mýlil, na rozdíl od zásadních otázek týkajících se „nauky církve“, které mu byly zjeveny Pánem; a konečně podle dalšího náhledu máme i za těmito mýlkami a nelogičnostmi na vnější úrovni hledat hlubší vnitřní obsah a smysl.

Je již na každém z nás, jestli se přikloní k některému z těchto pohledů nebo si vytvoří svůj vlastní. Tyto stránky jsou otevřené diskuzi (v sekci „diskuzní fórum“) nebo můžete zanechat svůj komentář přímo za článkem.

***

Swedenborgovo dílo Země ve vesmíru v překladu Jar. Im. Janečka je ke stažení zde: Tělesa světová. Případně si je můžete přečíst on-line pomocí widgetu na naší domovské stránce.

Následují úvahy a studie týkající se tohoto Swedenborgova spisu:

  1. Život na Měsíci, Rev. A. Acton II
  2. Úvahy Rev. Horna ke spisu Země ve vesmíru
  3. Komentář Rev. Rileye

Lenka Máchová

Komentáře (7)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *