PŘÍRODNÍ JEVY, ČAS A „JÁ JSEM”

E. Kent Rogers

V Božské prozřetelnosti [E. Swedenborga] se dočteme: „Trvání myšlenky odpovídá stavu citové pohnutky, ze které pramení. () Čas je pouhým zdáním odvozeným ze stavu citové …

celý článek »

SYMBOLIKA KONCE MILÉNIA

z knihy Skryté milénium Stephena Koka

I západní společnost má své vlastní prorocké tradice, přestože se takto obvykle neoznačují. Vizionáři, mezi nimiž zaujímá nejpřednější místo středověký prorok Nostradamus a moderní …

celý článek »

EXODUS – POKUŠENÍ A BOJE

Pavel Heger

Exodus je název 2. knihy Mojžíšovy. Slovo Exodus pochází z řečtiny a znamená východ, vyjití nebo odchod. Biblická kniha Exodus vypráví o vzrůstu izraelského lidu v Egyptě, o krutém zacházení …

celý článek »

SLOVO, ZRCADLO IDENTITY

Rev. Robert McCluskey

Mnoho věcí v Bibli se ve svém doslovném významu zdá protiřečit svému významu vnitřnímu. Přesto však nic z toho si ani v nejmenším neprotiřečí, ale nachází se v dokonale souvztažném …

celý článek »

SPOJENÍ ZEMĚ A NEBE

Z knihy Rev. W. F. Evanse
Nebeský úsvit aneb spojení země s nebem

Vesmír je rozdělen na vnější a vnitřní svět, svět materiální a duchovní, realitu smyslů a doménu myšlenek. Nebe je nutno hledat v tom druhém. Vypůjčme si myšlenku vyjádřenou Morusem, In …

celý článek »

Země ve vesmíru – Rev. Horn

Úvodní poznámky Když jsem začal sestavovat tento příspěvek, bylo mým úmyslem podělit se se čtenářem o dvě zajímavé stati na téma život na jiných planetách. I ve Swedenborgově teologii totiž

celý článek »
Nákupní košík