Emanuel Swedenborg
(1688–1772)

Švédský vědec, filozof a autor asi třiceti teologických spisů. Svou kariéru zahájil v oblasti švédského důlního průmyslu a politiky a dosáhl proslulosti v celé Evropě jako vědec a plodný autor vědeckých a filozofických pojednání. Poté, co uprostřed svého života prožil řadu hlubokých náboženských zážitků, oddal se životu jako služebník Pána a ve svých knihách předával svou duchovní vizi skutečnosti. Po dvacet devět let až do své smrti psal a vydával teologické spisy. Ty se vyznačují jedinečným spojením jeho vlastní náboženské a mystické zkušenosti s racionalitou a vědeckým přístupem k poznání.
Náboženství, jež je předmětem jeho knih, o sobě netvrdí, že je jedinou možnou cestou k Bohu. Swedenborg se nikdy nesnažil zakládat žádnou jakoukoli církevní organizaci a nehledal pocty či následovníky. Svou práci však považoval za božské zjevení, které se stane počátkem nové duchovní éry a návratu křesťanství ke svému pravému středu. Tímto středem je uznání, že Bůh je Ježíš Kristus, projev neviditelného Božství tak jako naše mysl a tělo jsou projevem neviditelné duše, a že nebe nedostáhneme pouhou vírou, ale jen dobrým životem podle zásad, které známe a kterým rozumíme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *